Dersler

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Zorunlu Yüksek Lisans Dersleri

83FBE7001  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK (ALINMASI ZORUNLU DERS)

ILT 5011 NANO TEKNOLOJİYE GİRİŞ I

 ILT 5012 Malzemelerin Elektrik ve Manyetik Özellikleri 

ILT 5016 Yeni Nesil Teknolojik Malzemeler ve uygulamaları

ILT 5331 Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi  I 

ILT 5011, ILT 5012, ILT 5016 ve  ILT 5331 derslerinden mezuniyet şartı olarak en az iki "Zorunlu Ders" seçilmelidir.

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Zorunlu Doktora Dersleri

 ILT 6011 İleri Malzeme Hazırlama Teknikleri        

 ILT 6012 Radyasyon Algılama Sistemleri

ILT 5271 Optik Malzemeler 

ILT 5211 İleri Fonksiyonel Malzemeler

ILT 6011,  ILT 6012,  ILT 5271 ve ILT 5211 derslerden mezuniyet şartı olarak en az iki "Zorunlu Ders" seçilmelidir.

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Seçmeli Yüksek Lisans/Doktora Dersleri

İLT5311  NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ II

İLT5481 DOZİMETRİ ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

İLT5221 FOTONİK

İLT5271  OPTİK MALZEMELER

İLT5281  ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLER VE UYGULAMA ALANLARI

İLT5321  CAM SERAMİK YAPILAR

İLT5391 ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KRİSTALOĞRAFİSİ

İLT5471  MEDİKAL GÖRÜNTÜLEME VE TEKNİKLERİ

İLT5521 ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN TERMAL ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEME METODLARI

İLT5013 NANOSENSÖRLER

İLT5015  NÜKLEER TEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI

İLT5152   İLERİ MALZEME BİLİMİ

İLT5551  DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİK ÖZELLİKLER

İLT5231  TEKSTİL KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ

İLT5331  YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ I

İLT5261 MODERN SPEKTROSKOPİ

İLT5241 ÖRNEKLEME VE ÖRNEK HAZIRLAMA

İLT5541  MOLEKÜLER FLORESANS PRENSİBLERİ ve UYGULAMALARI

İLT5151  YARI İLETKEN MATERYALLERİN TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI I

İLT5251  ALTERNATİF YAKIT ÜRETİMİNDE GÖZENEKLİ MALZEMELER

İLT5016  YENİ NESİL TEKNOLOJİK MALZEMELER VE UYGULAMALARI

İLT5331 YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRME EKOSİSTEMİ

 

 

 

background image