TEZLER

 

ÖZEZEN MEHMET KEREM, (Danışman: Prof. Dr. Selim ACAR)  (2022). “Karaciğer Hastalıkları ile İlişkili Belirli Gazların Elektronik Burun Teknolojisi ile Tespiti”

İNCEÇAM SEMİH, (Danışman: Prof. Dr. Selim ACAR) (2021). “Reaktif DC magnetron sıçratma tekniği ile üretilmiş vanadyum oksit ince filmlerin gaz sensör özelliklerinin incelenmesi”

SARAÇ ADEM, (Danışman: Prof. Dr. Selim ACAR) (2021). “Vanadyum oksit ince filmlerin optik sensörlerin algılama özelliklerine etkisi”

ALTUN BÜŞRA, (Danışman: Prof. Dr. Selim ACAR) (2021). “Cd katklı ZnO numunelerinin gaz algılama özelliklerinin incelenmesi”

NURTAYEVA TOGZHAN, (Danışman: Prof. Dr. Selim ACAR) (2019). “Sol-jel spin-kaplama metot ile büyütülen Al katkılı ZnO numunelerde CO gazı için gaz sensör parametrelerinin ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi”

Ö.AHMET KAYAL, (Danışman :Prof.Dr.Sema Bilge Ocak) ,2019, "GaN PIN radyasyon sensörü epitaksiyel üretimi ve karakterizasyonu"

G.GÜNEŞ, (Danışman :Prof.Dr.Sema Bilge Ocak),2019," Gama radyasyonun PMMA/PbO yapısı üzerine etkisinin incelenmesi"

A.ÖZBAY, (Danışman :Prof.Dr.Sema Bilge Ocak), 2019 "Al/Ma/P-Si Yapıların Elektriksel Özelliklerinin Farklı Metodlarla İncelenmesi"

B.ERBAŞ, (Danışman :Prof.Dr.Sema Bilge Ocak), 2019, "Elektrofotografik baskı sisteminde basılmış kağıtların pilyaj ve gofre yapılabilirliklerinin incelenmesi"

I.CIBIR, (Danışman :Prof.Dr.Sema Bilge Ocak), 2019,"Kurşunoksit katkılı metal-oksit-yarı iletken yapıların elektriksel özelliklerinin incelenmesi"

R.OKUR. (Danışman :Prof.Dr.Sema Bilge Ocak), 2016,"MIS yapılarda ara yüzey karakterizasyonu"

G.SEZGİN (Danışman: Prof. Dr. Nurgül SEFEROĞLU),2011 “ Spin-3/2 Ising modelin çoklu kritik faz diyagramları"

G.TOPRAKÇIOĞLU (Danışman: Prof. Dr. Nurgül SEFEROĞLU), 2019   Bir seri yeni azo boyar maddelerin yapılarının teorik olarak incelenmesi"

T.CANPOLAT, (Danışman: Prof. Dr. Nurgül SEFEROĞLU), 2019 “Kumarin-pirazolon temelli yeni organik moleküllerin fotofiziksel özelliklerinin ve tautomerik yapılarının teorik olarak incelenmesi"

A.BURAK, (Danışman: Prof. Dr. Nurgül SEFEROĞLU),2020, “D-π-a-π-d sistemine sahip indol içeren fonksiyonel boyar maddelerin anyon duyarlılıklarının ve nlo özelliklerinin teorik olarak araştırılması"

SEÇİL KAYA, (Danışman: Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK),2019, “Biyouyumlu polimer mikroküre sistemlerden ketorolak trometamin'in kontrollü salımı”

NURCAN ÇİÇEK KIRKAYAK, (Danışman: Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK),2019, - “Teofilinin poli(vinil alkol)/karboksimetil selüloz mikrokürelerden kontrollü salım”

AKIN ER, (Danışman: Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK),2014, “Ketorolak trometaminin karboksimetil selüloz/poli(vinil alkol) mikrokürelerden kontrollü salımı” (2014-YL)

SEÇİL KAYA, (Danışman: Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK) “Fitoterapötik katkılı kanser ilaçlarının biyouyumlu polimerlerden kontrollü salımı”

SELVİ SONGÜL BOĞA ÖZKAN-, (Danışman: Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK) “Antiviral etkiye sahip ilaçlarin kontrollü salımına uygun biyopolimer malzemelerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu”

HÜSEYİN BARAN AKINBİNGÖL, (Danışman: Prof. Dr. Filiz DEREKAYA),2011 “Seçici Karbon Monoksit Oksidasyonu Kinetiğinin Gümüş, Kobaltoksit, Manganoksit Katkılı Seryumoksit/ Zirkonyumoksit İçeren Katalizörler Üzerinden İncelenmesi”,

DERYA MERCAN, (Danışman: Prof. Dr. Filiz DEREKAYA), 2012 “MnO2, Co3O4, Ag ve Ni İçeren Farklı Destekli Katalizörlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu”,

YUSUF SERKAN KILINÇ(Danışman: Prof. Dr. Filiz DEREKAYA), 2013 “Rh v Ru Katkılı NiO/CeO2/ZrO2 Katalizörlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Seçici CO metanlaşması İçin Aktivitelerinin İncelenmesi”,

İKBAL AY, (Danışman: Prof. Dr. Filiz DEREKAYA), 2016 “Üç Boyutlu Düzenli Makrogözenekli Malzeme Destekli Nikel İçeren Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi”,

SELDA AKYOL YILDIRIM, (Danışman: Prof. Dr. Filiz DEREKAYA), 2019 “Nikel Oksit Katkılı Farklı Türde Gözenekli Malzeme ile Desteklenmiş Metal Oksit Adsorbentler Kullanılarak Atık Sulardan Krom (VI) Giderilmesi”

YUSUF SERKAN KILINÇ, (Danışman: Prof. Dr. Filiz DEREKAYA) “Farklı Destekler Kullanılarak Hazırlanmış Katalizörler İle CO Metanlaşması Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi”,

GÜLİSTAN YAŞAR, (Danışman: Prof.Dr. Filiz DEREKAYA), 2010  “Nanoboyutta Zeolit Destekli Metal Katalizör Sentezi, Karakterizasyonu Ve Karbonmonoksit İle Karbondioksitin Metanlaşması Reaksiyonunda Aktivitelerinin İncelenmesi”

M.BURÇİN (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2017 “Nd:YVO4 lazer kristali ve MgO:PPLNS HGkristali ile yeşil lazer tasarımı, karakterizasyonu ve uygulama alanları”

F.HANIFEHPOURSARDROUD, (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2019 “Fiber halka döngü sönümlenme spektroskopisi ile gaz tayini”

F.GONCA ARAS (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2015 2015,”Al/Poly(Methylmethacrylate)/p-Si organik Schotky diyotların üretimi, elektrik ve dielektrik özeliklerinin incelenmesi”,

E.ODABAŞI, (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2015  “Silikon nitrat (Si3N4) filmlerin plazma destekli kimyasal buhar biriktirme (PECVD) yöntemi ile üretimi ve optik karakterizasyonu”, Yüksek Lisans, (Öğrenci),2015

M.KÖPRÜ, (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2015 “Ultrasonik dalgalarının gaz ortamında ısı dağılımına etkisinin deneysel olarak incelenmesi”

Ö.ARAS, (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2013, “Yalıtkanüstü silikon tek kipli optik dalgakılavuzunun üretimi ve karakterizasyonu”

F.GONCA ARAS, (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2012, “Optikekle-çıkar çoklayıcılar”

İ.YAVUZ, (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2012, “Atom numarası 38≤Z≤101 olan elementler için N tabakasına ait ortalama flöresans verimlerin hesaplanması”

Y.ÖZDEMİR, (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2012, “Uydu tabanlı kuadratik model ile Türkiye'de güneş radyasyonu dağılımının belirlenmesi”

M.ÖZTÜRK, (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2011 “AlGaN temeli UV-LED yapılarının metal organik buhar fazı epitaksisi yöntemi ile büyütülmesi ve karakterizasyonu”

G.BİLGE, (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2011“WD-XRF spektrometreyle jeolojik numunelerdeki ana oksitler üzerine matris etkisinin belirlenmesi”

İ.KARAÇALI, (Danışman: Prof. Dr. Elif ORHAN), 2010 “Spin kaplama yöntemi ile benzocyclobutene (BCB4022-35) polimer ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonu”

ÜMİT ÇALIŞİMŞEK, (Danışman: Prof. Dr. Hakan KESKİN), 2019Tanalith-E ile Emprenye Edilen Bazı Ağaç Malzemelerin Yanma Özellikleri"

SELÇUK İZMİRLİ, (Danışman: Prof. Dr. Şükrü ÇAVDAR) Bi(1,8-x)Pb0,2GaxSr2CaCu2Oy süperiletken sisteminin manyetik, mekanik ve mikroyapısal özelliklerinde Bi-Ga kısmi yer değişimi etkisinin incelenmesi

EMRE DENİZ, (Danışman: Prof. Dr. Şükrü ÇAVDAR)PbSe Katkılı Bscco Cam Seramiğinin Termal, Mekanik Ve Mikroyapısal Özelliklerinin İncelenmesi

TUĞÇE ÖZALP, (Danışman: Prof. Dr. Şükrü ÇAVDAR),CNT Katkısının Organik Dekstran-Jelatin Nanoliflerindeki Etkisinin İncelenmesi”

YASEMİN ŞAHİN, (Danışman: Prof. Dr. Şükrü ÇAVDAR), “CdS/CdSe Çedirdek Kabuk Kuantum Nokta Katkılı Polimer İnce Filmlerin Özelliklerinin İncelenmesi”

YAĞMUR GÜLER, (Danışman: Doç. Dr. Tarık ASAR), AlGaN/GaN Yüksek Elektron Mobiliteli Transistörlerde Al2O3 Yüzey Pasivasyonu”

MEHMET BERKE IŞIK, (Danışman: Doç. Dr. Tarık ASAR), “Katadioptrik Görünür Ve Yakın Kızılötesi Dalga Boyunda Algılama Yapan Optik Tasarım”

SABİNA AGHAZADA,(Danışman: Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN) “Uçuş Kısıtlı Bölgelerde İnsansız Hava Araçları İçin Rota Optimizasyonu”

ELİF NAZLI ESMER, (Danışman: Prof.Dr.Yasemin UDUM) “Sentezlenen Donör-Akseptör-Donör  Tipi İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Ve Optik Özellikleri”

ELVIN RUSTAMLI, (Danışman: Prof.Dr.Yasemin UDUM) “Donör-Akseptör Tipi Tiyofen Ve Tiyenotiyofen İçeren İletken Polimerlerin Sentezi, Elektrokromik Ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi”

MELEK AKTAŞ, (Danışman: Prof.Dr.Yasemin UDUM), “İletken Polimer Temelli Amperometrik Biyosensör Geliştirlmesi”

UĞUR KÖROĞLU,2018, (Danışman: Prof.Dr.Ayşe AYDOĞDU) AlGaN/GaN HEMT'ler (yüksek elektron mobiliteli transistörler) için T profilinde kapıların fabrikasyon yöntemleri”, 

GÖKHAN MEHMETOĞLU,2019 (Danışman: Prof.Dr.Yıldırım AYDOĞDU), “Metal oksit tabanlı ultraviyole detektör dizini fabrikasyonu ve karakterizasyonu

GÖKHAN KILIÇ, (Danışman: Prof.Dr.Yıldırım AYDOĞDU), “Bor Katkılı NiMn Esaslı Polikristal Şekil Hafızalı Alaşımların Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi”

GÜLPER AKSOY, (Danışman: Prof.Dr. Mustafa Hicabi BÖLÜKDEMİR), “HpGe Dedektörlerde Marinelli Kaynak Geometrisinin MC ile Modellenmesi ve Optimizasyonu”

VAHTİ AKÇETİN, (Danışman: Doç. Dr. Gökhan KÜÇÜKTÜRK) “Eklemeli imalat yöntemiyle optimum parametreler kullanılarak üretilmiş malzemelerin yüzey tamlığı özelliklerinin incelenmesi”

ALİ SİNAY, (Danışman: Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM) “Uçuş operasyonlarında RFID tabanlı bagaj operasyonu performans analizi”

HESNA ÖZBEK ÜLKÜTAŞ, (Danışman: Prof. Dr. İnan Güler), “Reaktif Oksijen Türleri Kullanılarak Tıbbi Ekipmanların Sterilizasyonun Yapılabilirliğinin Araştırılması”

HARUN ÇETİN, (Danışman: Doç. Dr. Alpay ÖZER), “Toz Metalurjisi Tekniği ile Üretilen Ötektiküstü Al-Si/B4C Kompozitlerde Partikül Oranının ve Ekstrüzyon İşleminin Elektriksel İletkenliğe Etkisi”

background image