Tanıtım

Tarihçe

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren yüksek lisans öğrencisi, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren doktora ögrencisi almaya başlamıştır. İleri Teknolojiler disiplinlerarası bir programıdir. Bu programda tez çalismalari Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Fen fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin önerdiği ve ileri teknolojiler alanlarına uygun araştırma konuları kapsamında yürütülmektedir. 

Genel Bilgi

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı disiplinlerarası bir anabilim dalı olup, yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Bu programlar, farklı disiplinleri bir araya getirmeleri, yeni araştırma konuları ortaya çıkarmaları ve belirli bir disiplin içinde çözülemeyecek problemlere yoğunlaşma imkânı sağlamaları açısından oldukça önemlidir. Disiplinlerarası eğitim, çağın ihtiyaçlarını karşılamak üzere  yeni anlayışlar üretebilen, işbirliğine dayalı öğrenebilen ve tümleşik düşünebilen öğrenciler yetiştirerek  üniversite ve toplum arasında köprü kurar. Bu yüzden, Fen ve Mühendislik kökenli tüm üniversite mezunlarına açık bir lisansüstü bir programdır. 

background image