Hakkımızda

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı disiplinlerarası bir anabilim dalı olup, yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Bu programlar, farklı disiplinleri bir araya getirmeleri, yeni araştırma konuları ortaya çıkarmaları ve belirli bir disiplin içinde çözülemeyecek problemlere yoğunlaşma imkânı sağlamaları açısından oldukça önemlidir. Disiplinlerarası eğitim, çağın ihtiyaçlarını karşılamak üzere  yeni anlayışlar üretebilen, işbirliğine dayalı öğrenebilen ve tümleşik düşünebilen öğrenciler yetiştirerek  üniversite ve toplum arasında köprü kurar. Bu yüzden, Fen ve Mühendislik kökenli tüm üniversite mezunlarına açık bir lisansüstü bir programdır.