Araştırma Konuları

İleri Teknolojiler disiplinlerarası bir anabilim dalı olup, yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Bu programlar, farklı disiplinleri bir araya getirmeleri, yeni araştırma konuları ortaya çıkarmaları ve belirli bir disiplin içinde çözülemeyecek problemlere yoğunlaşma imkânı sağlamaları açısından oldukça önemlidir. Disiplinlerarası eğitim, çağın ihtiyaçlarını karşılamak üzere  yeni anlayışlar üretebilen, işbirliğine dayalı öğrenebilen ve tümleşik düşünebilen öğrenciler yetiştirerek  üniversite ve toplum arasında köprü kurar. Bu yüzden, Fen ve Mühendislik kökenli tüm üniversite mezunlarına açık bir lisansüstü bir programdır.

Araştırma Konuları: Fotonik, Mikro ve Nano Desenleme, Alternatif Yakıt Teknolojileri, Hidrojen Depolama, Güneş Pilleri, Yarı İletken Teknolojisi, İnce Film Teknolojisi, Spektroskopi, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği, İletken Polimerler, Moleküler Modelleme, İşlevsel Polimerler.

X-Işın Floresans Spektroskopisi (XRF)

X-ışın floresans (XRF) ışınları, yüksek enerjili x-ışınları veya gama ışınları ile bombardımana tabi tutulan malzemelerin yaydığı "ikincil" x-ışınlarıdır. X-ışın floresans spektroskopisinden başta metaller, cam, seramik ve yapı malzemeleri olmak üzere birçok malzemenin elementel ve kimyasal analizinde, jeokimyasal ve arkeolojik araştırmalarda yararlanılmaktadır.

 Tümleşik Optik

Tümleşik optik optoelektronik chazları ve tümleşik optik ile fiber optik sistemlerdeki kullanımlarını inceleyen araştırma konusudur. Tümleşik optik bilimindeki temel amaç optoelketronik cihazların nasıl çalıştığını ve olası uygulama alanlarını araştırmaktır.

 Alternatif Yakıt Teknolojileri

Geleneksel olmayan (veya gelişmiş yakıtlar) olarak da bilinen alternatif yakıtlar, geleneksel yakıtlar haricinde yakıt olarak kullanılabilecek her türlü madde ve malzemeyi tanımlar. Geleneksel yakıtlar: fosil yakıtlar (petrol, kömür, propan, doğal gaz), uranyum ve toryum gibi nükleer maddeler ile nükleer reaktörlerde kullanılan yapay radyoizotop yakıtları kapsar.

 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi

Atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), gaz fazında serbest atomlar tarafından yayılan optik ışınımın farklı ortamlarda farklı ölçülerde absorplanması ilkesine dayanarak kimyasal elementlerin nicel olarak analiz edilmesini mümkün kılan bir işlemdir. Analitik kimyada, analiz edilecek bir numunedeki belli bir elementin konsantrasyonunun belirlenmeswinde kullanılır. AAS, çözelti içinde veya katı halde bulunan 70 üzerindeki elementin analizinde kullanılmaktadır.

 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

Kimyasal reaksiyon mühendisliği (Reaksiyon mühendisliği veya reaktör mühendisliği), kimya mühendisliğinin kimyasal reaktörlerle ilgilenen uzmanlık alanıdır. Kimyasal reaksiyon mühendisliği genelde içerisinde homojen ya da heterojen katalitik reaksiyonların gerçekleştiği sistemleri ele alır. Bazı durumlarda ise reaktör ayrı bir ünite olmayıp, başka bir prosesle tümleşik olarak ele alınabilir; örneğin yakıt hücreleri, reaktif ayırma tankları ve fotokatalitik yüzeyler gibi.

İletken Polimerler

İletken polimerler, elektrik akımını iletebilen organik polimerlerdir. Bu tür bileşikler metalik iletkenlik özelliği gösterebileceği gibi yarı iletken de olabilirler. İletken polimerlerin en büyük avantajı ise işlenebilir olmalarıdır. İletken polimerler genelde termoplastiktir, yani ısı ile şekil değiştirebilirler. Yalıtkan polimerler gibi organik malzemelerdir. İletken polimerler çok yüksek elektriksel iletkenlik gösterebilirler ancak mekanik özellikleri diğer polimerler kadar gelişmiş değildir. Elektriksel özellikleri, gelişmiş organik sentez teknikleri kullanılarak hassaslıkla ayarlanabilir.

Moleküler Simülasyon ve Modelleme

Moleküler modelleme, moleküllerin davranışını modellemek için kullanılan tüm teorik ve hesaplamalı teknikleri kapsayan bir çalışma alanıdır. Moleküler modelleme teknikleri; hesaplamalı kimya, ilaç geliştirme, hesaplamalı biyoloji ve malzeme biliminde molekül sistemlerinin incelenmesinde kullanılır.

 İşlevsel Polimerler

İşlevsel polimerler gelişmiş optik ve/veya elektronik özelliklere sahip polimerlerdir. İşlevsel polimerlerin avantajı düşük maliyetli oluşları, kolay işlenebilir oluşları ve birçok yönden gelişmiş mekanik özelliklere sahip olmalarıdır.