Gazi Üniversitesi
Kampüste Yaşam

Üniversitemizde düzenlenen etkinliklerin önemli bir kısmında öğrenciler aktif olarak rol almaktadır. Gazi Üniversitesinin nitelikli akademik eğitimini alan öğrenciler zengin sosyal, bilimsel, sportif, eğitsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerle de kimlik ve kişiliklerini geliştirmekte, özgüvenlerini pekiştirmekte ve iş yaşamına kendilerini hazırlamaktadırlar.

 

Üniversitemizde düzenlenen etkinliklerin önemli bir kısmında öğrenciler aktif olarak rol almaktadır. Gazi Üniversitesinin nitelikli akademik eğitimini alan öğrenciler zengin sosyal, bilimsel, sportif, eğitsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerle de kimlik ve kişiliklerini geliştirmekte, özgüvenlerini pekiştirmekte ve iş yaşamına kendilerini hazırlamaktadırlar.

Üniversite yaşamının bir parçası olan öğrenci toplulukları öğrencilerin çeşitli hobilerle uğraşmak, belirli bir konu üzerine tartışmak veya araştırma yapmak, öğrencilere veya topluma faydalı işler yapmak, kişisel gelişimi sağlamak gibi amaçlarla öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır.

Bütün Öğrenci Topluluklarımız faaliyetlerini, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir. Toplulukların etkinliklerinde her türlü (salon, otobüs tahsisi, malzeme alımı vb. giderler) destek sağlanmaktadır. Öğrenci topluluklarının iş süreçlerini kolaylaştırmak ve bürokrasiyi azaltmak için, öğrencilerimizin topluluk kurma, üye olma ve faaliyet talep etme işlemleri, “Öğrenci Toplulukları Bilgi Sistemi” üzerinden yapılmaktadır.

Öğrenci topluluklarımız yılda 500’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirmektedir. Topluluklarımız üniversite içinde ve dışında, ulusal ve uluslararası alanlarda proje, sempozyum, kongre, kurs, panel, turnuva, TEKNOFEST gibi önemli etkinlikler yapmaktadır. Öğrenci Toplulukları Merkezi’nde öğrencilerimize akademik ve sosyal açıdan kaliteli zaman geçirebilmeleri için gereken teknik ve fiziki imkânlar sağlanmıştır.

 

Öğrenci Toplulukları Web Sayfamız:

https://topluluklar.gazi.edu.tr