Yönetim

 
   
  • Prof. Dr. Sema BİLGE OCAK

    Sema Bilge Ocak-1
    Ana Bilim Dalı Başkanı
   

       Prof. Dr. Özcan YALÇINKAYA

        Özcan Yalçınkaya-1

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

   

Dr. Öğr. Üyesi Cemil OCAK

      Cemil Ocak-1

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

background image