Zorunlu Doktora dersleri

• Mikro ve Nano Teknoloji ILT 544 Mikro ve Nano Desenleme Teknikleri

                                                 ILT 534 İnce Film Teknolojilerine Giriş

                                            ILT 507 Malzemelerin Elektrik ve Manyetik Özellikleri

• Biyoteknoloji                     :  ILT 529 Membran Prosesleri

                                           ILT 545 Yeni Nesil Polimerik Malzemeler ve Endüstriyel Uygulama  Alanları

• Nükleer Teknoloji            :  ILT 540 Radyasyon Algılama Sistemleri

                                           ILT 543 İleri Nötron ve Reaktör  Fiziği

En az biri "Zorunlu Ders" olarak seçilmelidir.