Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler

YÜKSEK LİSANS

İLT5011-NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ I 

İLT5012-MALZEMELERİN ELEKTRİKSEL VE MANYETİK ÖZELLİK.

 

DOKTORA

İLT6011-İLERİ MALZEME HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

İLT6012-RADYASYON ALGILAMA SİSTEMLERİ

 

Güz ve Bahar dönemlerinde en az biri "Zorunlu Ders" olarak seçilmelidir.

 

  •  
  • Ders seçiminde zorunlu derslerden her ikisini almak ve başarılı olmak gerekmektedir. Bu nedenle ders seçimi yapacak öğrencilerimizin İleri Teknolojiler Bölüm web sayfasında bulunan zorunlu dersleri alması gerekmektedir. Öğrenci, toplam krediyi tamamlamak için alması gereken diğer derslerini seçmeli dersler grubundan veya yönetmelikteki müeyyidelere bağlı kalınarak program dışından ya da zorunlu dersler grubundan seçilebilir.

 

  • Öğrenci, alacağı derslerin en çok ikisini, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en çok iki ders alabilir.

 

  • Her lisansüstü programda, “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersinin alınması zorunludur.