Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler - İleri Teknolojiler
Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler

YÜKSEK LİSANS

5301328 Nanoteknolojiye Giriş I

5071328 Malzemelerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri

DOKTORA

5111328 İleri Malzeme Hazırlama Teknikleri

5401328 Radyasyon Algılama Sistemleri

 

  •  
  • Ders seçiminde zorunlu derslerden en az birini almak ve başarılı olmak gerekmektedir. Bu nedenle ders seçimi yapacak öğrencilerimizin İleri Teknolojiler Bölüm web sayfasında bulunan zorunlu derslerden en az birini alması gerekmektedir. Öğrenci, toplam krediyi tamamlamak için alması gereken diğer derslerini seçmeli dersler grubundan veya yönetmelikteki müeyyidelere bağlı kalınarak program dışından ya da zorunlu dersler grubundan seçilebilir.

 

  • Öğrenci, alacağı derslerin en çok ikisini, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en çok iki ders alabilir.

 

  • Her lisansüstü programda, “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersinin alınması zorunludur. Bu dersin seçimi için, öğrenci ders kayıt ekranında bulunan bölüm sekmesinden “Fen Bilimleri Ortak Programı” listesindeki ilgili şubeden ders seçilmelidir.