1. “Sürekliform baskı makinasının titreşim sinyali yardımıyla kestirimci bakımının yapılması”, Serhan Açıkel (Şubat 2008).
 2. “Domates karotenoidlerinden likopenin doğal renklendirici ve antioksidan olarak fonsiyonel gıda üretiminde kullanımı”, Nevzat Konar (Ocak 2008).
 3. “Bilimsel çalışmalarda sanal takım uygulamaları”, Mürsel Ozan İncetaş (Ocak 2008).

2007 Tezleri:

 1. “Uçucu külün yapı malzemelerinden bağlayıcılığa etkisinin araştırılması”, Onur Özdemir (Ocak 2007).
 2. “Her yönüyle standart bir bilgisayar laboratuarı tasarımı”, Çiğdem Polat (Ocak 2007).
 3. “III-V yarıiletkenlerinin yüzey özellikleri”, Emre Ersin (Şubat 2007).
 4. “Furil piridin moleküllerinin yapısal, elektronik ve çizgisel olmayan optik özelliklerinin teorik olark incelenmesi”, Emre Yörük (Şubat 2007).
 5. “Ekstazi analizi ve amfetamin türevleri için tayin yöntemi geliştirilmesi”, Şule Sümengen (Şubat 2007).
 6. “Al0.52Ga0.48N Schottky fotodedektör yapının optiksel ve yüzeysel özellikleri”, Burcu Yıldırım (Şubat 2007).
 7. “AlxGa1-xN yarıiletken alaşımının enerji-bant hesaplamaları”, Ayten Kaya (Şubat 2007).
 8. “Aspir çiçeğinden (carthamus tinctorius) süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu ile doğal boya eldesi ve uygulanabilirliği”, Durmuş Okan Bozkırlı (Nisan 2007).
 9. “Volkanik tüften anortit sentezi ve karakterizasyonu”, Murat Köseçavuş (Nisan 2007).
 10. “Bazı heterosiklik azo boyarmaddelerinin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi”, Jale Ertem (Nisan 2007).
 11. “Eser element tayini ile ban otu bitkisinin yetiştiği bölgenin tahmini”, Ahmet Yiğenoğlu (Nisan 2007).
 12. “Mermer tozları ve uçucu kül ile polimer esaslı kompozit malzeme üretimi”, Emin Akın (Mayıs 2007).
 13. “Alüminyum metal matriksli kompozit malzemelerde fiber takviye açısının mekaniksel özelliklere etkisi”, Özgür Özdilli (Mayıs 2007).
 14. “Böğürtlen (rubus sp.) meyvesinin karbon dioksit ile süper kritik ekstraksiyonundan doğal boyar madde eldesi ve uygulanabilirliği”, Fatma Galip (Haziran 2007).
 15. “Emprenye işleminin ağaç malzemede vida tutma direncine etkisi”, İbrahim Açıkjel (Haziran 2007).
 16. “Katı oksit yakıt hücrelerinde elektrlit malzemesi olarak kullanılan kübik zirkonyum oksitin (c-ZrO2) değişik oranlarda metal oksit katkıları ile oda sıcaklığındaki mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi”, Tuğba Boyacıoğlu (Temmuz 2007).
 17. “AlxGa1-xAs/GaAs nanoyapılarının kimyasal aşındırma yöntemi ile incelenmesi”, Yusuf Alper Ulu (Ekim 2007).
 18. “Termokromik özellik gösteren polivinil alkol bazlı jel ve filmlerinin UV ve empedans spektroskopisi yöntemleriyle incelenmesi”, Bilge Yılmaz (Ekim 2007).
 19. “Bor Fosfat katkılı termal şoka dayanıklı seramikler”, Ali Sacid Ağır (Ekim 2007).
 20. “RFID kullanılarak kimyasal malzeme stok takip sisteminin tasarlanması”, Ümit Atila (Aralık 2007)

2006 Tezleri:

 1. “Uçucu kül kullanılarak bor katkılı anortit üretimi”, Uğur Aydoğan (Mayıs 2006).
 2. “Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2-xSmxCu3Oy(x=0.0 ve 1.0) süperiletkenlerin elektriksel karakterizasyonu”, Havva Boğaz (Haziran 2006).
 3. “Bir Diklorotriazin reaktif boyarmaddesi olan reaktif orange 86’nın selülozik elyafa uygulanması”, Pelin Fidanoğlu (Eylül 2006).
 4. “Si üzerine büyütülmüş Au (111) yüzeyinin taramalı tünelleme mikroskop ile incelenmesi”, Uğur Niyazi Akaya (Eylül 2006).
 5. “Farklı oranlarda Al2O3 Katkılı %8 mol yitria ile dengelenmiş kübik zirkonyada mikroyapı-elektriksel iletkenlik ilşkisi”, Ahmet Kayış (Eylül 2006).
 6. “Katı oksit yakıt hücrelerinde elektrolit malzemesi olarak kullanılan tiO2 katkılı kübik zikonyadaki faz dengesi ve iletkenliğin incelenmesi”, Ali Akçimen (Eylül 2006).
 7. “Kolofonun betonarme çeliği korozyonuna etkilerinin tahribatsız elektrokimyasal yöntemlerle incelenmesi”, Selda Emre Üncü (Ekim 2006).

2005 Tezleri:

 1. “Ceviz kabuğundan polimer kompozit levha üretimi ve bazı teknolojik özelliklerinin belirlenmesi”, Ramazan Yıldırım (Mayıs 2005).
 2. “MBE tekniği ile büyütülen InGaAs/GaAs ve AlGaAs/GaAs yarıiletkenlerinin iletim özellikleri”, Sefer Bora Lişesivdin (Temmuz 2005).
 3. “AlxGa1-xAs/GaAs nanoyapılarının MBE yöntemi ile büyütülmesi ve elektriksel özellikleri”, Aylin Bengi (Temmuz 2005).
 4. “Türkiye’de boyarmadde üretilebilirliğinin araştırılması ve bir uygulama”, Onur Ilgın (Eylül 2005).
 5. “Farklı oranlarda SiO2 katkılı kübik zirkonyada (8YSCZ) sinterlenbilirlik ve statik tane büyütmesini incelenmesi”, Onur Emre Sağlam (Aralık 2005).