Tez Savunma İlanı - İleri Teknolojiler
Duyurular
24 Temmuz 2019 17:11
Öğrenci Adı Soyadı Ali ÖZBAY
Danışmanı Prof. Dr. Sema Bilge OCAK
Tez Konusu Al/MA/p-Si Yapıların Elektriksel Özelliklerinin Farklı Metodlarla İncelenmesi
Tarihi-Saati 01/08/2019 Saat: 17:00
Yeri Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Taşkent Binası Seminer Salonu