Misyon - Vizyon

Misyon

İleri Teknolojiler  (ILT) Anabilim Dalının misyonu, fen ve mühendislik alanlarında lisansüstü öğrenciler yetiştirmek, etik standartlara sahip mesleki başarıları için güncel bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlamak, bilim ve sanayi topluluklarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim programları geliştirmek,  temel bilimler ve ilgili alanlardaki disiplinlerarası çalışmaları zenginleştirmektir.

Vizyon

İleri Teknolojiler Anabilim Dalının vizyonu, fen ve mühendislik alanlarında derinlemesine bilgi birikimi oluşturmak,  bilim ve sanayi  topluluklarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak üzere fen ve mühendislik alanlarında güçlü bilimsel altyapıya sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve sanayide kariyer gelişimine katkıda bulunacak bir özel eğitim vermektir.