Genel Bilgi

İleri Teknolojiler Anabilim Dalı disiplinlerarası bir anabilim dalı olup, yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Bu programlar, farklı disiplinleri bir araya getirmeleri, yeni araştırma konuları ortaya çıkarmaları ve belirli bir disiplin içinde çözülemeyecek problemlere yoğunlaşma imkânı sağlamaları açısından oldukça önemlidir. Disiplinlerarası eğitim, çağın ihtiyaçlarını karşılamak üzere  yeni anlayışlar üretebilen, işbirliğine dayalı öğrenebilen ve tümleşik düşünebilen öğrenciler yetiştirerek  üniversite ve toplum arasında köprü kurar. Bu yüzden, Fen ve Mühendislik kökenli tüm üniversite mezunlarına açık bir lisansüstü bir programdır. Öğrencilerimiz tez çalışmalarıyla Sanayi ve Teknoloji Tezleri Yarışmalarında Ödüller ve KOSGEB-Teknogirişim Sermaye Destekleri almışlardır. Ayrıca birçok öğrencimiz araştırma bursları almaktadır. Bu anabilim dalında tamamlanan tezllerin bir kaçı patentli ve çoğu SCI indexli uluslararası makale/bildirilere sahiptir.

Bilim ve sanayi topluluklarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak üzere fen ve mühendislik alanlarında güçlü bilimsel altyapıya sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve sanayide kariyer gelişimine katkıda bulunacak özel bir eğitim vermek üzere, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde bir akademik birikime ihtiyacı bulunan tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizi İleri Teknolojiler Anabilim Dalımıza bekliyoruz.