Başvuru Kriterleri

Yüksek Lisans Mezuniyet Dalları

 

Fen Fakültesi Mezunları,

Mühendislik Bölümleri Mezunları,

Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezunları başvuru yapabilir.

 

Yüksek Lisans Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

- Lisans Diploması

- Lisans Transkript

- Referans Mektubu (1 adet)

- Askerlik Durum Belgesi

 

Yüksek Lisans  Başvuru Kriterleri

 

ALES ≥ 65 (GRE ≥ 652)

Lisans Ortalaması ≥ 2.0

YDS ≥ 40    (TOEFL-IBT ≥  48)

Alınması gereken toplam kredi: 21 (en az)

Alınması gereken kredili ders sayısı: 7 (en az)

 

 

Doktora Mezuniyet Dalları

 

Fen Fakültesi Mezunları,

Mühendislik Bölümleri Mezunları,

Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezunları başvuru yapabilir.

 

Doktora  Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

- Lisans Diploması

- Lisans Transkript

- Yüksek Lisans Diploması

- Yüksek Lisans Transkript

- Referans Mektubu (2 adet)

- Askerlik Durum Belgesi

 

Doktora Başvuru Kriterleri

 

ALES ≥ 70 (GRE ≥ 675)

Lisans Ortalaması ≥ 2.5

Yüksek Lisans Ortalaması ≥ 3.0

YDS ≥ 55   (TOEFL-IBT ≥  66)

Alınması gereken toplam kredi: 24 (en az)

Alınması gereken kredili ders sayısı: 8 (en az)